FARMA KOPANINA

Živočišná a rostlinná výroba

Husy a Kachny

Chov hus

Naše husy přikrmujeme krmnou směsí pro husy. Hlavní potravinou na jejich jídelníčku je kukuřičná siláž,pastva amají volně k dispozici i pivovarské mláto a neustálý přístup k vodě…Nocují v boxe vystlaném slámou.

Chov Kachen 

Stejně tak jako husy máme kachny venku kde mají k dispozici kukuřičnou siláž, pastvu, pivovarské mláto a vodu…Noc tráví v boxe vystlaném pilinami.